• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Pakiet edukacji przyrodniczej

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące umiejętność rozpoznawania gatunków, funkcjonowanie ekosystemów, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

Przyroda w mieście

Dzięki zajęciom zapoznamy się z przyrodą najbliższej okolicy: zwierzętami, roślinami i grzybami zasiedlającymi miasta, z wykorzystaniem narzędzi obserwacji (lupy, lornetki).

Ptaki - mieszkańcy miast

Podczas zajęć wspólnie poznajemy różne gatunki  ptaków mieszkających w naszym bliskim otoczeniu, ich zwyczaje, środowisko życia i pojawiające się w tym środowisku zagrożeń.

Woda - źródło i miejsce życia

Zapraszamy na zajęcia łączące elementy przyrodnicze, geograficzne i fizyko-chemiczne związane z wodami: rzekami i zbiornikami.

Natura 2000 we Wrocławiu

Podczas zajęć  zapoznajemy się z formami ochrony przyrody, celem i efektem ich ustanawiania na przykładzie znajdujących się we Wrocławiu obszarów Natura 2000.

Skarby przyrody Dolnego Śląska

Podczas zajęć wspólnie zwiedzamy Dolny Śląsk zapoznając się najcenniejszymi elementami przyrody w regionie. W naszym województwie znajduje się 66 rezerwatów przyrody i blisko 100 obszarów Natura2000, wiele z nich jest mało znanych, choć chroni skarby przyrody - ożywionej i nieożywionej.

Strażnicy Zieleni

Celem zajęć jest poznanie struktury, kondycji, składu gatunkowego obszarów zielonych w mieście, ich funkcji dla człowieka i środowiska. Zajęcia obejmują różnorodne zadania / zabawy (zależnie od grupy wiekowej) dotyczące rozpoznawanie gatunków drzew, ich budowy, funkcji.

Leśne wyprawy

Podczas zajęć zanurzymy się w tajemniczy  świat przyrody w sposób swobodny i nieskrępowany - w formie wyprawy poza znanymi ścieżkami. Wycieczka przez las to okazja do bliskiego kontaktu z przyrodą i poznania jej wieloma zmysłami.

Drzewa w mieście

Zajęcia poświęcone w całości drzewom - ich budowie, gatunkom ale także nieocenionym funkcjom jakie pełnią w przyrodze i w otoczeniu człowieka. Uczestnicy poznają odziaływania antagonistyczne (pasożytnictwo) i nieantagonistyczne (symbioza) pomiędzy organizmami, a także zagłębiają się w tajemnice ekosystemu jakim jest pień starego drzewa.