• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
Pakiet Edukacji Globalnej

Pakiet Edukacji Globalnej (0)

Pakiet obejmuje tematy związane z szeroko pojętą edukacją globalną, kładącą nacisk na współzależności pomiędzy różnymi częściami świata. Ich celem jest m.in. kształtowanie u uczestników postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, zapoznanie uczestników zajęć z problematyką powiązań ekonomicznych, społecznych i kulturowych pomiędzy Globalnym Południem a Globalną Północą; uświadomienie skali skutków zmian klimatu i ich wpływu na życie ludzi na całym świecie, poszerzanie wiedzy na temat produkcji żywności w perspektywie globalnej, poszerzanie wiedzy na temat relacji między głodem i poziomem życia w perspektywie globalnej, a także poszerzanie wiedzy na temat demografii, zróżnicowania gospodarczego oraz relacji człowieka ze środowiskiem.